Široká škála asynchrónnych elektromotorov s kotvou na krátko
    značky SIEMENS, pre všetky aplikácie v bežnom prostredí vhodné pre
    riadenie frekvenčnými meničmy. Elektromotory so zvýšeným výkonom
    odvodenej rady pre prípady keď nevyhovuje pomer osová výška/výkon.
    Zaistené motory a nevýbušné motory podľa normy ATEX určené do
    psostredí s nebezpečnou atmosférou tvorenou horľavými plynmi alebo
    parami.Nevýbušné elektromotory určené pre použitie v hlbinných uholhých
    baniach s pravdepodobným výskytom metánu.
    Rôzne možnosti konfigurácie ( zvýšené IP krytie, brzdy, snímače otácok,
    hybridné chladenie, teplotné čidlá, rôzne varianty mech. prevedení, a iné).
    Skladové zásoby starších nepoužitych elektromotorov. viac.....

Jednofázové asynchrónne elektromotory s rotorom na krátko

1LF7

výkon: 0.06 až 3 kW
osová výška: 63 až 100 mm

viac.....

Trojfázové asynchrónne elektromotory s rotorom na krátko

1LE1

výkon: 0.75 až 18.5 kW
osová výška: 100 až 160 mm

viac.....          1LE1 NOVÁ GENERÁCIA ELEKTROMTOROV

Trojfázové asynchrónne elektromotory s rotorom na krátko

1LA7

výkon: 0.06 až 18.5 kW
osová výška: 56 až 160 mm

viac.....

Trojfázové asynchrónne elektromotory s rotorom na krátko so zvýšeným výkonom

1LA9

výkon: 0.14 až 24.5 kW
osová výška: 56 až 160 mm

viac.....

Trojfázové asynchrónne elektromotory s rotorom na krátko

1LG4, 1LG6

výkon: 11 až 200 kW
osová výška: 180 až 315 mm

viac.....

Trojfázové asynchrónne elektromotory s rotorom na krátko v zaistenom vyhotovení

1MA7

výkon: 0.18 až 13.5 kW
osová výška: 63 až 160 mm

viac.....

Nevýbušné trojfázové asynchrónne elektromotory s rotorom na krátko

1MJ6, 1MJ7

výkon: 0.25 až 315 kW
osová výška: 71 až 315 mm

viac.....

Nevýbušné trojfázové asynchrónne elektromotory s rotorom na krátko

AOM, AKM, AVM

výkon: 0.25 až 315 kW
osová výška: 71 až 315 mm

viac.....