Frekvenčný menič MICROMASTER 430

    MICROMASTER 430 - špecialista pre čerpadlá a ventilátory, je hardvérovo aj softvérovo
    optimalizovaný menič pre špeciálne požiadavky pohonov priemyselných čerpadiel a ven-
    tilátorov. Je vyrábaný pre sieťové napätie 3 AC 400 V vo výkonovom rozsahu 7,5 - 90 kW.

    Vlastnosti:

    rozsah výkonu: 7.5 - 90 kW,
    napájanie: 3x400V
    výstupné napätie: 3x230V 3x400V
    vstupná frekvencia: 47 až 63 Hz
    výstupná frekvencia: 0 až 650 Hz
    krytie: IP 20,

    Prídavné funkcie meniča:

    -riadenie prídavných pohonov kaskadného systému (napr. vodné distribučné systémy,
     chladiacich veží) - riadenie až 3 prídavných spúšťačov motorov v závislosti na PID
     riadení použitím výstupných relé,
    -monitorovanie momentového rozpätia - rozpoznanie mechanických porúch v pohonnom
     systéme, napr. pretrhnutý remeň,čerpadlo točiace sa na sucho a pod.,
    -By-pass režim - pre aplikácie, ktoré vyžadujú nepretržitý výkon (napr. vodné hospodárstvo). Riadenie použitím dvoch
     vzájomne blokovaných stýkačov prostredníctvom dvoch relé výstupov. Motor môže byť napájaný z meniča alebo pripojený
     priamo na sieť. Zmena môže byť realizovaná napr. pri poruchových hláseniach meniča alebo na základe signálu z
     digitálneho vstupu alebo pri hraničných hodnotách frekvencie a pod.
    -energeticky úsporný režim - vypína motor pri bezzáťažovej prevádzke. Táto funkcia rozširuje funkcionalitu PID regulátora.
     Umožňuje činnosť motora s minimálnou frekvenciou definovaný čas a s následným vypnutím. Motor automaticky reštartuje keď
     je dosiahnutá požadovaná reštartovacia frekvencia.