Frekvenčný menič MICROMASTER 440

    MICROMASTER 440 podobne ako menič MICROMASTER 420 je menič pre všeobecné
    použitie. Tento menič si vyslúžil tiež prívlastok "veľký brat" meniča MICROMASTER 420,
    a to hlavne rozšírením výkonového rozsahu (do 200 kW - CT) ako aj rozšírením
    hardvérových a softvérových vlastností.

    funkciami.

    Vlastnosti:

    rozsah výkonu: 0,12 - 200 kW,
    napájanie: 1x230, 3X230V, 3x400V, 3x500V
    výstupné napätie: 3x230V, 3x400V, 3x500V
    vstupná frekvencia: 47 až 63 Hz
    výstupná frekvencia: 0 až 650 Hz
    krytie: IP 20,

    Pridavné funkcie meniča:

    -regulácia otáčok so spätnou väzbou a krútiaceho momentu so snímačom otáčok - ďalšie
     zlepšenie dynamických vlastností pohonu, nominálny záťažný moment pri nulovej
     rýchlosti, zvýšenie presnosti otáčkovej a momentovej regulácie.
    -polohovaciu dobehovú rampu - nezávisle na aktuálnej rýchlosti motora, po príkaze na zastaveniesa dobehová rampa automaticky
     nastaví tak, aby bol dodržaný predpísaný počet otáčok rotora alebo polohovacích jednotiek.
    -voľné funkčné bloky - je možné vykonávanie logických a aritmetických operácií pomocou logických blokov: AND, OR, XOR, časovačov,
     čítačov a aritmetických blokov: sčítačky, odčítačky, násobičky,deličky a komparátory.
    -kinetické zálohovanie - pri výpadku siete motor pracuje v rekuperačnom režime, menič je udržiavaný pod napätím kinetickou
     energiou záťaže. Užívateľ môže definovať ďalšie správanie pohonu.