Jednofázové asynchrónne elektromotory radu 1LF7

    Elektromotory radu 1LF7 sú jednofázové nízkonapäťové asynchrónne motory s kotvou
    nakrátko, s výkonom 0,06 - 3 kW, hliníkovou kostrou a osovou výškou 56 až 100 mm.

    Vlastnosti:

    veľkosť: 56M - 100L,
    rozsah výkonu: 0,06 - 3 kW,
    počet pólov: 2, 4, 6,
    menovité napätie: 230V, 220V, 110V,
    frekvencia: 50 Hz,
    krytie: IP 55,
    tvar: IM B3, IM B5, IM B35,
    kostra: hliníková,
    pre teplotu okolia od -20°C do + 40°C,
    izolácia triedy F,
    nadmorská výška do 1000 m,
    pre trvalé zaťaženie S1,
    štandardný náter odtieň RAL 7030,

    Aplikácia:

    Jednofázové asynchrónne motory sú určené k pohonu priemyselných zariadení, napr.ventilátorov, čerpadiel, obrábacích strojov, lisov apod.
    Dajú sa používať pre prostredie miernej klímy, vo zvláštnych vyhotoveniach aj v iných klimatických podmienkach. Motory majú v normálnom
    vyhotovení radiálny ventilátor, ktorý chladí nezávisle na smere otáčania motoru ( IC 411 podľa ČSN EN 60034-6 ).Pri inštalácii s omedzeným
    prívodom vzduchu je potrebné dbať na to, aby bola dodržaná dostatočná vzdialenosť od steny z dôvodu zaistenia chladenia motora.