Nevýbušné trojfázové asynchrónne elektromotory s pevným uzáverom radu 1MJ6, 1MJ7

    Elektromotory radu 1MJ6,1MJ7 sú nevýbušné trojfázové nízkonapäťové asynchrónne
    motory s kotvou nakrátko, zo šedej liatiny, s výkonom 0.25 - 200 kW a osovou výškou
    71 až 315 mm.

   Nevýbušnosť:

    EEx de II CT4 pre osovú veľkosť 225S až 315M,
    EEx de II B+H2 T4 pre osovú veľkosť 315L.

    Vlastnosti:

    Veľkosť: 71 - 315L,
    rozsah výkonu: 0,25 - 200 kW,
    počet pólov: 2, 4, 6,
    menovité napätie: 400VD / 690VY, 50Hz // 460VD, 60Hz,
    frekvencia: 50 / 60 Hz,
    krytie: IP 55,
    tvar: IM B3, IM B5, IM B35,
    kostra: hliníková,
    pre teplotu okolia od -20°C do + 40°C,
    izolácia triedy F,
    nadmorská výška do 1000 m,
    pre trvalé zaťaženie S1,
    štandardný náter odtieň RAL 7030.

    Aplikácia:

    Nevýbušné trojfázové asynchrónne motory s kotvou nakrátko radu 1MJ6, 1MJ7 sú určené pre použitie v priestoroch, ktorých je
    pravdepodobný vznik výbušnej atmosféry, vytvorenej plynmi, parami alebo hmlami (zóna 1).