Nevýbušné trojfázové asynchrónne elektromotory s pevným uzáverom radu AOM, AVM, AKM

    Elektromotory radu AOM, AVM, AKM sú nevýbušné trojfázové nízkonapäťové asynchrónne
    motory s kotvou nakrátko, zo šedej liatiny, s výkonom 0.25 - 37 kW a osovou výškou
    71 až 200 mm.

   Nevýbušnosť:

    II 2G EEx d II CT4 pre osovú veľkosť 71 až 160M,
    II 2G EEx d II B+H2 T4 pre osovú veľkosť 180 až 200.
    alebo
    I M2 EEx d I pre osovú velkosť 71 až 200.

    Vlastnosti:

    Veľkosť: 71 - 200L,
    rozsah výkonu: 0,25 - 37 kW,
    počet pólov: 2, 4, 6,
    menovité napätie: 400VD / 690VY, 50Hz // 460VD, 60Hz,
    frekvencia: 50 / 60 Hz,
    krytie: IP 55,
    tvar: IM B3, IM B5, IM B35,
    kostra: hliníková,
    pre teplotu okolia od -20°C do + 40°C,
    izolácia triedy F,
    nadmorská výška do 1000 m,
    pre trvalé zaťaženie S1,
    štandardný náter odtieň RAL 7030.

    Aplikácia:

    Nevýbušné trojfázové asynchrónne motory s kotvou nakrátko radu AOM, AVM, AKM sú určené pre použitie v priestoroch, ktorých je
    pravdepodobný vznik výbušnej atmosféry, vytvorenej plynmi, parami alebo hmlami (zóna 1).
    Pre elektrické zariadenia hlbinných uholných baní skupiny I, kategórie M2, je možné dodať tieto nevýbušné elektromotory radu
    AOM, AVM, AKM, v nevýbušnom prevedení s označením EEx d I.